atestat informatica pe yahoo

atestate2014

0724 836 883

0762 524 054


Bookmark & Share

Trimite la prieteni si colegi site-ul nostru de atestate informatica.

Bookmark and Share

Ce este atestatul la informatica?

Atestatul este un act prin care se confirmă pregătirea de specialitate/profesională dobândită de absolventii de liceu, cursuri de zi. El se eliberează absolventilor claselor de matematică-informatică si matematică-informatică, intensiv informatică,care au promovat proba de specialitate prevăzută de prezenta metodologie, în conditiile prevăzute:

Atestatul se obtine după sustinerea si promovarea de către candidati a unei probe de specialitate.

Competentele certificate în urma promovării examenului de atestare profesională sunt:

 1. Pentru absolventii claselor de matematică informatică, intensiv informatică:
  1. Realizarea design-ului si structurii produselor soft necesare implementării de: sisteme software, aplicatii software, baze de date, pagini WEB. (software orientat client)
  2. Particularizarea, configurarea si modificarea aplicatiilor software, în scopul adaptării sistemelor informationale ale clientului.
 2. Pentru absolventii claselor de matematică informatică:
  1. Realizarea managementului site-urilor WEB, sistemelor de operare a calculatoarelor
  2. Furnizarea facilitătilor de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suport

Proba de specialitate constă în:

 1. probă practică: realizarea practică pe calculator a cerintelor din biletul extras în ziua probei. Biletul va cuprinde trei subiecte:
  1. un subiect privind Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date
  2. un subiect de Programare
  3. un subiect vizând Sisteme de Operare sau abilităti de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint.
 2. proiect: prezentarea si motivarea teoretică a unui proiect (produs soft) realizat în timpul orelor de laborator, al ultimului an de studiu; produsele pot fi realizate si în echipă (2 - 3 elevi) în functie de complexitatea proiectului.

Coordonarea examenului de atestare a competentelor profesionale pentru absolventii claselor de matematică-informatică si matematică-informatică, intensiv informatică se asigură de Comisia Natională de Evaluare si Certificare care se constituie anual si functionează în Ministerul Educatiei Cercetării si Inovării.

În cazul promovării examenului de atestare a competentelor profesionale candidatul primeste un atestat.Atestatul se eliberează de secretariatul liceului, în care a fost sustinut examenul, după promovarea de către candidat a clasei a XII-a.Eliberarea atestatului nu este conditionată de promovarea examenului de bacalaureat.