Arhitectura in Romania


Cererea a fost trimisă. Vom face update la video cât mai curând posibil.
Cere video cu proiectul

Descrierea proiectului

Arhitectura în România prezintă aspecte diferențiate pentru fiecare provincie istorică în parte.

În Țara Românească începuturile arhitecturii se caracterizează prin adoptarea unor tehnici de construcție și a unor tipuri planimetrice de origine bizantină. Existența la Niculițel a unei bazilici bizantine, cu fațadele decorate cu înalte arcaturi (sec. XII-XIII) a contribuit la precizarea raporturilor artistice cu Bizanțul în epoca de cristalizare a Țării Românești. Cele mai vechi monumente păstrate datează din sec. al XIV-lea, când, în timpul primilor Basarabi, s-au dezvoltat curțile domnești de la Câmpulung și Curtea de Argeș. În acea perioadă au fost înălțate cetățile de refugiu și de pază de la Poenari, Cetățeni și Rucăr.

În Moldova este cert că în sec. al XIV-lea au existat curți întărite în principalele orașe de reședință: Baia, Rădăuți, Siret și Suceava. În epoca lui Petru Mușat au fost puse bazele unui sistem defensiv bine organizat, cu cetăți de piatră la Suceava și Neamț. Cele mai vechi biserici de zid din Moldova sunt Biserica Sf. Nicolae din Rădăuți (1359) și Biserica Sf. Treime din Siret (după 1374).

În Transilvania și Banat începuturile unei arhitecturi de tip feudal datează din secolele X-XI, concretizate în cetățile de la Biharia și Satu Mare, precum și cele de la Cenad, Cluj și Făgăraș. La sfârșitul secolului al XI-lea a fost construită la Alba Iulia o primă catedrală, sub forma unei bazilici romanice cu trei nave.

Atestatul despre Arhitectura in Romania prezinta 20 de pagini web realizate in HTML si este insotit de documentatia Word de 26 de pagini. Proiectul prezinta in detaliu informatii despre istoria arhitecturii din Romania in urmatoarele pagini: Preistorie, Antichitate, Evul Mediu, Epoca modernă, Perioada interbelică, Perioada contemporană. Stilurile arhitecturale sunt prezentate in sectiunea Stiluri: Stilul brâncovenesc, Arhitectura neobrâncovenească, Romanicul, Goticul, Barocul. Acest proiect contine un clip video despre stilul arhitectural brancovenesc, o pagina de contact cu detaliile autorului si o galerie de imagini animata (realizata cu html, css, jquery).