Backtracking


Cererea a fost trimisă. Vom face update la video cât mai curând posibil.
Cere video cu proiectul

Descrierea proiectului

Un proiect web cu design deosebit ce prezinta metoda de programare Backtracking. Atestatul acesta prezinta un site web de prezentare (6 pagini HTML) foarte bine structurat si este insotit de o documentatie realizata in Microsoft Word de 17 pagini. Designul atestatului este receptiv (poate adaptat pentru orice tip de rezolutie, inclusiv pentru telefoane mobile sau tablete). Pentru realizarea proiectului s-au folosit tehnologii precum HTML, CSS, JavaScript.

Atestatul prezinta detalii despre aceasta metoda foarte utilzata, probleme de generare, scopul utilizarii acestei metode, subalgoritmi, backtracking recursiv. In proiect sunt incluse probleme rezolvate, o pagina video ce detaliaza metoda backtracking si o pagina de contact cu detaliile autorului.

Backtracking este numele unui algoritm general de descoperire a tuturor soluțiilor unei probleme de calcul, algoritm ce se bazează pe construirea incrementală de soluții-candidat, abandonând fiecare candidat parțial imediat ce devine clar că acesta nu are șanse să devină o soluție validă.

Tehnica backtracking se poate aplica doar pentru probleme ce admit conceptul de „candidat parțial de soluție” și oferă un test relativ rapid asupra posibilității ca un astfel de candidat să fie completat către o soluție validă. Când se poate aplica, însă, backtrackingul este adesea mult mai rapid decât căutarea prin metoda forței brute prin toți candidații, întrucât este capabilă să elimine dintr-un singur test un mare număr de candidați.