Drepturile omului in SUA


Cererea a fost trimisă. Vom face update la video cât mai curând posibil.
Cere video cu proiectul

Descrierea proiectului

Acest atestat la informatică cu titlul "Drepturile omului în SUA" are în componență 8 pagini web HTML și este însoțit de documentația Word de 35 de pagini.

Drepturile omului în Statele Unite cuprind o serie de drepturi care sunt protejate legal de Constituția Statelor Unite (în special de primele 10 amendamente), constituțiile statelor, tratate internaționale, legislația adoptată de Congres, legislativele statelor și inițiativele cetățenilor. Guvernul federal a garantează drepturi inalienabile cetățenilor săi și, într-o anumită măsură, cetățenilor străini. Prima pagină a atestatului prezintă o introducere despre temă și un cuprins cu paginile proiectului.

Secțiunea următoare (Declarația Universală a Drepturilor Omului) expune informații despre drepturile civile, politice, procedurale, economice și sociale ale acestei declarații ce este concepută ca un ideal comun atins pentru toate popoarele și națiunile.

Pagina "Istoria Drepturilor Omului" evidențiază toate informațiile de la Declarația de independență din 1776 și până în prezent. Pagina "Bill of Rights" detaliază acest nume dat colectiv primelor zece amendamente la Constituția Statelor Unite și prezintă înformații despre fiecare în parte.

Pagina "Egalități și Libertăți" detaliază egalitatea rasială și între sexe și prezintă informații despre Libertatea pentru religie, Libertatea de exprimare și Libertatea liberei circulații.

În proiect mai alocăm câte o pagină HTML pentru Drepturi în muncă și sănătate și Quiz (test grilă cu 10 întrebări, realizat în JavaScript).

Ultima pagină a proiectului prezintă detalii de contact despre autorul proiectului (nume, liceu, clasa, profesor) și un formular HTML.