Tarcău


Cererea a fost trimisă. Vom face update la video cât mai curând posibil.
Cere video cu proiectul

Descrierea proiectului

Tarcău este situat în partea de S-V a județului Neamț, la poalele de N-E ale Munților Tarcău și cele de N-V ale Munților Goșman, în zona de confluență a râului Tarcău cu râul Bistrița. Suprafața totală a comunei este de 40.054 ha, reprezentând 6,66% din suprafața județului Neamț, cea mai mare parte a comunei fiind acoperită de vegetație forestieră, intravilanul ocupând numai 201 ha.

Valea Tarcăului reprezintă o importantă zonă turistică al carei potențial este încă insuficient valorificat. Frumusețea și spectaculozitatea locurilor, puritatea aerului și cadrul natural deosebit sunt elemente favorizante pentru petrecerea unor clipe de neuitat.

Drumul este străjuit de păduri de foioase și conifere care în unele locuri se apleacă atingând cupola mașinilor care le străbat, se îngusteaza brusc și apoi se lărgesc în poieni de o rară frumusețe.

Zona Tarcău deține un patriomoniu cultural bogat printre care se numără monumente de arhitectură, muzee, schituri și mănăstiri unele cu acces facil, altele ascunse în mijlocul pădurii, drumul până la acestea constituind uneori o aventură în sine.

Atestatul despre regiunea Tarcău prezintă 14 pagini web realizate în HTML și este însoțit de o documentație Microsoft Word de 26 de pagini. Proiectul prezintă în detaliu informații despre demografia regiunii, trasee turistice, istorie și potențial turistic: Rezervații naturale, Vânătoare și pescuit, Mountain bike, Offroad, Parapantă, Rafting, Turism cultural și religios. De asemenea, proiectul are în componență o galerie de imagini, un clip video și o pagină cu detaliile autorului.