Firma de catering


Cererea a fost trimisă. Vom face update la video cât mai curând posibil.
Cere video cu proiectul

Descrierea proiectului

Atestatul are ca tema gestiunea unei firme de catering. Acest proiect realizat in Oracle are 16 de pagini realizate in Word si 21 de slide-uri in Powerpoint. Atestatul contine notiuni fundamentale de baze de date, descrierea lucrarii, diagrama ERD initiala si diagrama ERD finala, Entitati, Atribute, Relatii, Maparea relatiilor, Reguli procedurale, Codul SQL pentru tabele, Concluzii si Bibliografie. De asemenea acest proiect are in componenta si fisierul SQL pentru generarea tabelelor (11 entitati) in contul Oracle si Aplicatia Oracle APEX corespunzatoare bazei de date. Cerintele proiectului sunt urmatoarele:

Companiile din sectorul organizarii de evenimente si realizarii de festivitati au nevoie de soluţii care să pună în valoare dinamismul activităţii sectorului de activitate şi conexiunile la nivel global care se stabilesc aici cu foarte multă uşurinţă între cei care activează în acest sector. De aceea, am construit o baza de date pentru o companie de dimensiune medie din acest domeniu. Firma de catering furnizeaza diferite servicii clienţilor săi, de la simple dineuri cu tematica specifica realizate la cerere, la nunti, botezuri si alte sarbatori din viata acestora.

În majoritatea aplicaţiilor, care sunt construite pentru a satisface cerinţe din domeniul unei afaceri, logica afacerii este o parte integrantă a codului aplicaţiei. Impactul pe termen lung al dezvoltării aplicaţiei în acest mod constă în faptul că schimbarea logicii afacerii devine imposibilă fără a reface părti considerabile din logica aplicaţiei. Dar, cu ajutorul regulilor de afaceri, se poate distinge logica afacerii de cea a aplicaţiei.

Compania noastră propune crearea unui model al întregii afaceri, care poate fi folosit pentru a decide de care sisteme informatice este nevoie, cum aceste sisteme ar trebui dezvoltate şi ce funcţionalitate ar trebui să conţină sistemele. Dacă specificarea cerinţelor se bazează pe un bun model de afaceri, atunci sunt şanse mai mari ca sistemul informatic să susţină afacerea în mod adecvat.

Un model de afaceri oferă o perspectivă simplificată asupra structurii afacerii, care va servi ca bază pentru comunicare, îmbunătăţiri sau inovaţii şi va defini cerinţele sistemelor informatice, ce sunt necesare pentru susţinerea afacerii. Nu este necesar ca un model de afaceri să capteze o imagine absolută a afacerii sau să descrie fiecare detaliu al acesteia.

Modelul de afaceri descrie obiectele ce vor fi manipulate de către sistem şi modul cum acestea interacţionează. Pentru a implementa logica sau politica afacerii în mod dinamic se pot utiliza cu succes regulile de afaceri, având, astfel, loc separarea logicii afacerii de codul aplicaţiei. O regulă de afaceri este o specificare precisă, care descrie, constrânge sau controlează unele aspecte ale afacerii. Importanţa strategica a regulilor de afaceri constă în implementarea obiectivelor companiei, adică îndeplinirea viziunii şi scopurilor acesteia.

Compania in discuţie are la baza politicii sale satisfacerea necesităţilor clienţilor săi, oferirea la timp şi în condiţii de preţ competitive, de produse de calitate conform cerinţelor reciproc convenite. Deviza firmei de catering este realizată prin asigurarea de servicii de cea mai bună calitate în domeniile sale de activitate. În realizarea acestei politici, managementul executiv are în vedere următoarele obiective şi angajamente referitoare la calitate:

  1. Cunoaşterea, înţelegerea şi anticiparea cerinţelor şi aşteptările clienţilor, precum şi satisfacerea cerinţelor privind calitatea.
  2. Implementarea şi menţinerea unui sistem al calităţii care să constituie un cadru organizatoric adecvat realizării politicii şi obiectivelor referitoare la calitate.
  3. Asigurarea de servicii de înaltă calitate, punând totodată la dispoziţia clienţilor toate resursele materiale şi umane necesare.
  4. Gradul de satisfacţie privitor la calitatea serviciilor oferite este sondat permanent de reprezentanţii managementului în urma vizitelor la beneficiarii direcţi

Obiectivele politicii în domeniul calităţii sunt adecvate obiectivelor generale ale societăţii, precum şi necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor săi. De asemenea, membrii fondatori doresc să continue politica şi direcţiile strategice care s-au dovedit a fi de succes în perioada anterioară de activitate a firmelor lor. In consecinţa, principiile care guvernează activitatea firmei de catering sunt:

  1. Aşezarea pe prim plan a cerinţelor clienţilor noştri - Fiecare eveniment este conceput, realizat şi dezvoltat în mod activ pe tot parcursul activităţilor de consultanţă, ca urmare a muncii de investigare permanentă a necesităţilor, cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor.
  2. Permanenta colaborare cu cei care apelează la serviciie noastre de catering - Relaţia de colaborare pe termen lung stabilită cu clientul oferă cadrul necesar continuării procesului de urmărire a rezultatelor evenimentului, a progreselor înregistrate, asigurând totodată posibilitatea corectării eventualelor deficienţe apărute în scopul consolidării rezultatelor şi a creşterii eficienţei programului de distribuţie.
  3. Plata - O dată cu incheierea evenimenttului, costurile trebuie plătite. Acestea includ preţul de cumparare a materiilor prime folosite pentru decorarea salilor, pentru realizarea mancarurilor si pentru personalul angajat sa serveasca si sa raspunda la orice cerinta a clientilor.
  4. Compensări - Clientul are dreptul la compensări numai atunci când plângerile au fost constate de către autorităţile competente sau dacă au fost recunoscute explicit în scris de către firmă.

În urmatoarea perioada, firma noastra isi propune o buna promovare a serviciilor ei pe piata interna, cat si in exterior. Prin implementarea standardelor impuse de politica managerială a firmei, se va îmbunătăţi şi se va mentine calitatea serviciilor sale. Avand in vedere o buna comunicare cu alte firme de catering cunoscute , prin parteneriate private, si mentinand satisfacerea clientilor ca principal obiectiv, compania noastra va incerca sa creasca in fiecare an si să devina mai puternica pe aceasta piata. Calitatea indatoririlor contractuale va creste impreuna cu eficienta cheltuielilor si a organizarii.

Procesul de angajare va fi facut in deplina concordanta cu numarul si dimensiunea proiectelor contractate. Compania va dezvolta propriul program de recrutare, contactand in mod direct persoanele interesate sa lucreze in echipa noastra. Personalul va fi angajat pe baza unei atente selectii, va fi educat in spiritual performantei si stimulat in permanenta. In principiu, angajatii nostri vor avea contracte pe perioada nedeterminata, in accord cu legislatia muncii romana dar, in functie de tipul lucrarilor contractate , acestia pot avea contracte pe perioada determinate.

Pe termen mediu, firma îsi propune sa devina unul dintre jucatorii importanti ai pietei de organizare de evenimente, prin adoptatea unei politici de dezvoltare orientata catre nevoile clientilor, prin furnizarea de solutii personalizate, de ultima generatie, care sa justifice investitiile initiale si sa contribuie la dezvoltarea si dinamizarea afacerii dumneavoastra.