Acordarea creditelor la banca UML


Cererea a fost trimisă. Vom face update la video cât mai curând posibil.
Cere video cu proiectul

Descrierea proiectului

Unified Modeling Language (prescurtat UML) este un limbaj standard pentru descrierea de modele și specificații pentru software. UML a fost la bază dezvoltat pentru reprezentarea complexității programelor orientate pe obiect, al căror fundament este structurarea programelor pe clase, și instanțele acestora (numite și obiecte). Cu toate acestea, datorită eficienței și clarității în reprezentarea unor elemente abstracte, UML este utilizat dincolo de domeniul IT. Așa se face că există aplicații ale UML-ului pentru management de proiecte, pentru business Process Design etc. UML oferă o largă gamă de diagrame pentru modelarea diferitelor situații în cadrul unui proiect de dezvoltare software.

Un proiect realizat in Microsoft Word ce contine 9 pagini despre modalitatea de acordare a unui credit de catre o banca. Descrierea activitatii este urmatoarea:

 1. Denumire: finanţarea de credite
 2. Scop: creditarea clienţilor persoane fizice şi juridice
 3. Actori: clientul, banca
 4. Punct iniţial: depunere cerere clienţi
 5. Punct final: aprobare de credite

Derularea activităţii:

 • Clientul depune cererea de credit la bancă;
 • Inspectorul de credite verifică dosarul clientului, dacă acesta şi-a depus actele necesare analizei şi actualizează baza de date dacă vine un client nou;
 • Se întocmeşte dosarul de analiză a situaţiei financiare a clientului;
 • Face calculul coeficientului de îndatorare a creditului;
 • Aprobă sau nu cererea de credit;
 • Informaţiile finale cu privire la acordarea de credit sau nu ajung la client.

Rezultatul măsurabil: cererile clienţilor şi contractele de credit sunt numerotate cantitativ (automat de către un program folosit de bancă).

Documente necesare creditului:

 • cerere de credit
 • copia actului de identitate
 • acord de consultare Biroul de Credite
 • adeverinţă de salariu sau alte documente doveditoare ale venitului (în funcţie de tipul de activitate pe care îl desfăşoară persoana fizică)
 • acte de proprietate

Proiectul contine diagrama de activitati, diagrama de clase si obiecte si explicatii privind aceste diagrame.