Ce este atestatul la informatică?

Atestatul este un act prin care se confirmă pregătirea de specialitate/profesională dobândită de absolvenții de liceu, cursuri de zi. El se eliberează absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică,care au promovat proba de specialitate prevăzută de prezenta metodologie, în condițiile prevăzute:

Atestatul se obține după susținerea și promovarea de către candidați a unei probe de specialitate.

Competențele certificate în urma promovării examenului de atestare profesională sunt:

 1. Pentru absolvenții claselor de matematică informatică, intensiv informatică:
  1. Realizarea design-ului și structurii produselor soft necesare implementării de: sisteme software, aplicații software, baze de date, pagini WEB. (software orientat client)
  2. Particularizarea, configurarea și modificarea aplicațiilor software, în scopul adaptării sistemelor informaționale ale clientului.
 2. Pentru absolvenții claselor de matematică informatică:
  1. Realizarea managementului site-urilor WEB, sistemelor de operare a calculatoarelor
  2. Furnizarea facilităților de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suport

Proba de specialitate constă în:

 1. probă practică: realizarea practică pe calculator a cerințelor din biletul extras în ziua probei. Biletul va cuprinde trei subiecte:
  1. un subiect privind Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date
  2. un subiect de Programare
  3. un subiect vizând Sisteme de Operare sau abilități de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint.
 2. proiect: prezentarea și motivarea teoretică a unui proiect (produs soft) realizat în timpul orelor de laborator, al ultimului an de studiu; produsele pot fi realizate și în echipă (2 - 3 elevi) în funcție de complexitatea proiectului.

Coordonarea examenului de atestare a competențelor profesionale pentru absolvenții claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică se asigură de Comisia Națională de Evaluare și Certificare care se constituie anual și funcționează în Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

În cazul promovării examenului de atestare a competențelor profesionale candidatul primește un atestat. Atestatul se eliberează de secretariatul liceului, în care a fost susținut examenul, după promovarea de către candidat a clasei a XII-a. Eliberarea atestatului nu este condiționată de promovarea examenului de bacalaureat.