CADRE în HTML

            Ferestrele sau (cadrele) ne permit să definim în fereastra browserului subferstre în care să fie încărcate documente HTML diferite. Ferestrele sunt definite într-un fișier HTML special , în care blocul <body>...</body> este înlocuit de blocul <frameset>...</frameset>.  În interiorul acestui bloc, fiecare cadru este introdus prin eticheta <frame>.

Un atribut obligatoriu al etichetei <frame> este src, care primește ca valoare adresa URL a documentului HTML care va fi încărcat în acel frame. Definirea cadrelor se face prin împărțirea ferestrelor (și a subferestrelor) în linii și coloane:

  • împărțirea unei ferestre într-un număr de subferestre de tip coloana se face cu ajutorul atributului cols al etichetei <frameset> ce descrie acea fereastră;
  • împărțirea unei ferestre într-un număr de subferestre de tip linie se face cu ajutorul atributului rows al etichetei <frameset> ce descrie acea fereastră;
  • valoarea atributelor cols și rows este o listă de elemente separate prin virgulă , care descriu modul în care se face împărțirea.

Elementele listei pot fi:

  1. un număr întreg de pixeli;
  2. procente din dimensiunea ferestrei (număr între 1 și 99 terminat cu %);
  3. n* care înseamnă n părți din spațiul rămas;

Exemplu 1:   cols = 200, *, 50%, *  înseamnă o împărțire în 4 subferestre , dintre care prima are 200 pixeli , a treia ocupă jumătate din spațiul total disponibil, iar a doua și a patra ocupă în mod egal restul de spațiu rămas disponibil.
Exemplu 2:   cols = 200, 1*, 50%, 2*  înseamnă  o  împărțire  în 4  subferestre, dintre  care  prima are 200 pixeli , a treia ocupa jumătate din spațiul  total disponibil iar a doua și a patra ocupa  în mod egal restul de spațiu rămas disponibil, care se împarte în  trei părți egale, a  doua  fereastră ocupând o parte, iar a patra ocupând 2 părți.

    Observații:
        -dacă mai multe elemente din listă sun configurate cu * , atunci spațiul disponibil rămas pentru ele se va împărți în mod egal.
        - o subfereastră poate fi un cadru (folosind <frame>) în care se va încărca un document HTML, sau poate fi împărțită la rândul ei la alte subfereste (folosind <frameset>).

 

cadre in html

cadre in html

 

În exemplul următor este creată o pagină Web cu trei cadre orizontale. Pentru al doilea cadru valoarea atributului src este adresa URL a unei imagini.

cadre in html

cadre in html

 

În exemplul următor este creată o matrice de 4 cadre (2 X 2).

cadre in html

cadre in html

 

 

În exemplul următor este creată o pagină Web cu trei cadre mixte. Pentru a o crea, se procedează din aproape în aproape. Mai întâi, pagina este împărțită în două subferestre de tip coloană, după care a doua subfereastră este împarțită în două subferestre de tip linie.

cadre in html

 

cadre in html

 

În exemplul următor pagina Web este construită cu ajutorul a două fișiere HTML ( pagina este identică cu cea anterioară)

cadre in html

cadre in html 

 

cadre in html

Culori pentru chenarele cadrelor și dimensionarea chenarului unui cadru

Pentru a stabili culoarea chenarului unui cadru se utilizează atributul bordercolor. Acest atribut primește ca valoare un nume de culoare sau o culoare definită în conformitate cu modelul de culoare RGB. Atributul bordercolor poate fi atașat atât etichetei <frameset> pentru a stabili culoarea tuturor chenarelor cadrelor incluse, cât și etichetei <frame> pentru a stabili culoarea chenarului pentruaunacadruaindividual.

cadre in html

cadre in html

Atributul border al etichetei <frameset> permite configurarea lățimii chenarelor tuturor cadrelor la un număr dorit de pixeli.

Valoarea prestabilită a atributului border este de 5 pixeli.
O valoare de 0 pixeli va defini un cadru fără chenar.

cadre in html

cadre in html

 

În exemplul următor se utilizează border = ”0”  pentru a obține cadre fără chenar.

cadre in html

cadre in html

 

În mod prestabilit, chenarul unui cadru este afișat și are aspect tridimensional. Afișarea chenarului unui cadru se poate dezactiva dacă se utilizează atributul frameborder cu valoare "no". Acest atribut poate fi atașat atât etichetei <frameset> (dezactivarea fiind valabilă pentru toate cadrele incluse) cât și etichetei <frame> (dezactivarea fiind valabilă numai pentru un singur cadru). Valorile posibile ale atributului frameborder sunt:                            :
     - "yes"- echivalent cu 1                                                                   ;               
     - "no"  -echivalent cu 0;

cadre in html

cadre in html