Tutoriale HTML - Cadre în HTML

CADRE în HTML

            Ferestrele sau (cadrele) ne permit să definim în fereastra browserului subferstre în care să fie încărcate documente HTML diferite. Ferestrele sunt definite într-un fişier HTML special , în care blocul <body>...</body> este înlocuit de blocul <frameset>...</frameset>.  În interiorul acestui bloc, fiecare cadru este introdus prin eticheta <frame>.

Un atribut obligatoriu al etichetei <frame> este src, care primeşte ca valoare adresa URL a documentului HTML care va fi încărcat în acel frame. Definirea cadrelor se face prin împărţirea ferestrelor (şi a subferestrelor) în linii şi coloane:

  • împărţirea unei ferestre într-un număr de subferestre de tip coloana se face cu ajutorul atributului cols al etichetei <frameset> ce descrie acea fereastră;
  • împărţirea unei ferestre într-un număr de subferestre de tip linie se face cu ajutorul atributului rows al etichetei <frameset> ce descrie acea fereastră;
  • valoarea atributelor cols şi rows este o listă de elemente separate prin virgulă , care descriu modul în care se face împărţirea.

Elementele listei pot fi:

  1. un număr întreg de pixeli;
  2. procente din dimensiunea ferestrei (număr între 1 şi 99 terminat cu %);
  3. n* care înseamnă n părţi din spaţiul rămas;

Exemplu 1:   cols = 200, *, 50%, *  înseamnă o împărţire în 4 subferestre , dintre care prima are 200 pixeli , a treia ocupă jumătate din spaţiul total disponibil, iar a doua şi a patra ocupă în mod egal restul de spaţiu rămas disponibil.
Exemplu 2:   cols = 200, 1*, 50%, 2*  înseamnă  o  împărţire  în 4  subferestre, dintre  care  prima are 200 pixeli , a treia ocupa jumătate din spaţiul  total disponibil iar a doua şi a patra ocupa  în mod egal restul de spaţiu rămas disponibil, care se împarte în  trei părţi egale, a  doua  fereastră ocupând o parte, iar a patra ocupând 2 părţi.

    Observaţii:
        -dacă mai multe elemente din listă sun configurate cu * , atunci spaţiul disponibil rămas pentru ele se va împărţi în mod egal.
        - o subfereastră poate fi un cadru (folosind <frame>) în care se va încărca un document HTML, sau poate fi împărţită la rândul ei la alte subfereste (folosind <frameset>).

 

cadre in html

cadre in html

 

În exemplul următor este creată o pagină Web cu trei cadre orizontale. Pentru al doilea cadru valoarea atributului src este adresa URL a unei imagini.

cadre in html

cadre in html

 

În exemplul urmǎtor este creatǎ o matrice de 4 cadre (2 X 2).

cadre in html

cadre in html

 

 

În exemplul urmǎtor este creatǎ o paginǎ Web cu trei cadre mixte. Pentru a o crea, se procedeazǎ din aproape în aproape. Mai întâi, pagina este împǎrţitǎ în douǎ subferestre de tip coloanǎ, dupǎ care a doua subfereastrǎ este împarţitǎ în douǎ subferestre de tip linie.

cadre in html

 

cadre in html

 

În exemplul urmǎtor pagina Web este construitǎ cu ajutorul a douǎ fişiere HTML ( pagina este identicǎ cu cea anterioarǎ)

cadre in html

cadre in html 

 

cadre in html

Culori pentru chenarele cadrelor şi dimensionarea chenarului unui cadru

Pentru a stabili culoarea chenarului unui cadru se utilizează atributul bordercolor. Acest atribut primeşte ca valoare un nume de culoare sau o culoare definită în conformitate cu modelul de culoare RGB. Atributul bordercolor poate fi ataşat atât etichetei <frameset> pentru a stabili culoarea tuturor chenarelor cadrelor incluse, cât şi etichetei <frame> pentru a stabili culoarea chenarului pentruaunacadruaindividual.

cadre in html

cadre in html

Atributul border al etichetei <frameset> permite configurarea lăţimii chenarelor tuturor cadrelor la un număr dorit de pixeli.

Valoarea prestabilită a atributului border este de 5 pixeli.
O valoare de 0 pixeli va defini un cadru fără chenar.

cadre in html

cadre in html

 

În exemplul urmǎtor se utilizeazǎ border = ”0”  pentru a obţine cadre fǎrǎ chenar.

cadre in html

cadre in html

 

În mod prestabilit, chenarul unui cadru este afişat şi are aspect tridimensional. Afişarea chenarului unui cadru se poate dezactiva dacă se utilizează atributul frameborder cu valoare "no". Acest atribut poate fi ataşat atât etichetei <frameset> (dezactivarea fiind valabilă pentru toate cadrele incluse) cât şi etichetei <frame> (dezactivarea fiind valabilă numai pentru un singur cadru). Valorile posibile ale atributului frameborder sunt:                            :
     - "yes"- echivalent cu 1                                                                   ;               
     - "no"  -echivalent cu 0;

cadre in html

cadre in html