Imagini

Pentru a insera o imagine într-o pagina, se utilizează eticheta <img> (de la "image"=imagine).

Pentru a putea fi identifică imaginea care va fi inserată, se utilizează un atribut al etichetei <img> și anume src (de la "source"=sursă). Valoarea acestui atribut este adresa URL a imaginii.
Dacă imaginea se află în același director cu fișierul HTML care face referire la imagine, atunci adresa URL a imaginii este formată numai din numele imaginii, inclusiv extensia.

tutorial html imagini legaturi

tutorial html imagini legaturi

Un tabel de imagini

tutorial html imagini legaturi

tutorial html imagini legaturi

Un tabel de tabele de imagini și texte

Exemplul următor prezintă un tabel cu un rând având două celule. Fiecare celulă a tabelului este formată dintr-un nou tabel care conține două rânduri. În rândul de sus se află o imagine, iar în rândul de jos un text explicativ privind imaginea.

tutorial html imagini legaturi

tutorial html imagini legaturi

Imagini folosite ca legături

O legătura (link) introduce în pagina Web o zona activă.
Efectuând click cu butonul mouse-ului pe aceasta zona în browser se va încărca o altă pagină.

În mod prestabilit imaginea utilizată pe post de zona activă este înconjurată de un chenar având culoarea unei legături.

tutorial html imagini legaturi

tutorial html imagini legaturi

Am utilizat imaginea poz11.gif drept legătură către pagina e7_1.html. Făcând click acum pe imagine se deschide:

tutorial html imagini legaturi

tutorial html imagini legaturi

tutorial html imagini legaturi

Făcând click pe textul subliniat apare:

tutorial html imagini legaturi

Metainformațiile, adică informațiile despre conținutul unei pagini Web, se introduc cu ajutorul unui element special <meta> plasat în interiorul blocului <head> </head>. Acest element acceptă patru atribute

  • name
  • content
  • http-equiv
  • scheme,

la care se adaugă un atribut universal (comun tuturor elementelor): lange

tutorial html imagini legaturi

tutorial html imagini legaturi

Metainformațiile nu sunt vizibile în interiorul unei pagini Web. Ele sunt conținute în fișierul sursă . html

Din meniul ViewSource. Apare:

tutorial html imagini legaturi

Atributul name poate fi utilizat pentru a furniza informații legate de autorul paginii si de drepturile de autor:

tutorial html imagini legaturi

Pentru a transmite serverelor data creării și data ractualizării unei pagini Web, se utilizează atributul http-equiv. Valoarea atributului content este

“zzz zz lll aaaa hh:mm:ss ttt”, unde:

  • “zzz” reprezintă primele trei litere ale zilei din săptămână (Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun)
  • “zz” reprezintă ziua din cadrul lunii (01, 02, 03,…,31)
  • “lll” reprezintă primele trei litere din numele lunii (Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec)
  • “aaaa” reprezintă anul exprimat cu patru cifre (de exemplu 2003)
  • hh:mm:ss” reprezintă ora, minutul și secunda
  • “ttt” reprezintă standardul de timp utilizat (de exemplu GMT)

tutorial html imagini legaturi

Observație:

Dacă data este furnizată într-un format ambiguu (de exemplu ,,03-07-1999”), atunci adăugați atributul scheme care precizează formatul utilizat pentru dată (de exemplu scheme = ”Month-Day-Year”)

Pentru a putea furniza informații despre persoana care administrează site-ul, utilizați atributul

http-equiv ca în exemplul următor. În aceste cazuri, valoarea atributului content este o adresă

e-mail, eventual urmată, între paranteze rotunde, de un nume complet al persoanei.

tutorial html imagini legaturi

Pentru a reîncărca aceeași pagină la un interval precizat de secunde, folosiți atributul http-equiv cu valoarea “refresh”, iar în atributul content introduceți numărul de secunde după care doriți ca pagina să fie reactualizată.

tutorial html imagini legaturi

tutorial html imagini legaturi

După 5 secunde apare din nou:

tutorial html imagini legaturi

Dacă dorim ca după un număr de secunde o pagina să fie înlocuită de o alta, atunci în atributul content este precizată și adresa URL a paginii noi:

tutorial html imagini legaturi

tutorial html imagini legaturi

După 9 secunde apare:

tutorial html imagini legaturi

Legături

O legătură către o pagină aflată în acelasi director se formează cu ajutorul etichetei <a> (de la ,,anchor”=ancoră). Pentru a preciza pagina indicată de legătură se utilizează un atribut al etichetei <a> numit href, care ia valoare numele fișierului HTML aflat în același director, care va înlocui vechea pagină. Prezența etichetei de sfârșit < / a> este obligatorie.

Următorul exemplu admite că în același director (de exemplu, în directorul de lucru C:\ bew) se află două fișiere HTML, p1.html și p2.html:

tutorial html imagini legaturi

tutorial html imagini legaturi

Cele două fișiere se deschid unul după altul prin apăsarea unui click pe textul subliniat.

tutorial html imagini legaturi tutorial html imagini legaturi

O legătură către o pagină aflată pe același disc local

Presupunem acum că pagina referită de legătură se află pe același disc local, dar într-un alt director.

Exemplul următor presupune că p3.html se află în directorul C: \ bew \ a \ , iar p4.html se află în directorul C: \ bew \ b \ bb \ .

tutorial html imagini legaturi

tutorial html imagini legaturi

Cele două fișiere se deschid când unul când altul prin apăsarea unui singur click pe textul subliniat.

tutorial html imagini legaturi tutorial html imagini legaturi