Bare de defilare

Atributul scrolling al etichetei <frame> este utilizat pentru a adăuga unui cadru o bară de derulare care permite navigarea în interiorul documentului afișat în interiorul cadrului.

Valorile posibile sunt:

  • "yes" - barele de derulare sunt adăugate întotdeauna;
  • "no" - barele de derulare nu sunt utilizabile;
  • "auto" - barele de derulare sunt vizibile atunci când este necesar

Atributul noresize al etichetei <frame> (fără nici o valoare suplimentară) dacă este prezent, inhibă posibilitatea prestabilită a utilizatorului de a redimensiona cadrul cu ajutorul mouse-ului.

scrollbar in html

scrollbar in html

Poziționarea documentului într-un cadru

Atributele marginheight și marginwidth ale etichetei <frame> permit stabilirea distanței în pixeli dintre conținutul unui cadru și marginile verticale, respectiv orizontale ale cadrului.
Valori posibile:

- număr de pixeli;
- procent din lățimea, respectiv din înălțimea cadrului;

scrollbar in html

scrollbar in html

Ţinte pentru legături

În mod prestabilit, la efectuarea unui clic pe o legătură, noua pagină (către care indică legătura) o înlocuiește pe cea curentă în aceeași fereastră (același cadru). Acest comportament se poate schimba în două moduri:

  • prin plasarea în blocul <head>...</head> a unui element <base> care precizează, prin atributul target numele ferestrei (cadrului) în care se vor încărca toate paginile noi referite de legăturile din pagina curentă conform sintaxei:
    <base target="nume_fereastra/frame_de_baza">
  • prin plasarea în eticheta <a> a atributului target, care precizează numele ferestrei (cadrului) în care se va încărca pagina nou referită de legătura, conform sintaxei:
    <a href="legătura" target="nume_fereastra/frame">...</a>

scrollbar in html

scrollbar in html

scrollbar in html

scrollbar in html

Făcând clic pe primul textul subliniat apare:

scrollbar in html

Făcând clic pe al doilea text subliniat apare:

scrollbar in html