Liste neordonate

O listă neordonată este un bloc de text delimitat de etichetele corespondente <ul>...</ul> (" ul " vine de la " unordered list " = lista neordonata). Fiecare element al listei este iniţiat de eticheta <li> (list item). Lista va fi indentată faţă de restul paginii Web şi fiecare element al listei începe pe un rând nou.

Tag-urile <ul> si <li> pot avea un atribut type care stabileşte caracterul afişat în faţa fiecărui element al listei. Valorile posibile al acestui atribut sunt:

  • "circle" (cerc)
  • "disc" (disc plin) (valoarea prestabilita);
  • "square" (patrat)

Listele neordonate pot fi imbricate pe mai multe niveluri :

Exemplu:

tutorial liste html tutorial liste html

Liste ordonate

O listă ordonată de elemente este un bloc de text delimitat de etichetele corespondente <ol>...</ol> ("ol" vine de la " ordered list " = listă ordonată). Fiecare element al listei este iniţiat de eticheta <li> (list item). Lista va fi indentată faţă de restul paginii Web şi fiecare element al listei începe pe un rând nou.

Exemplu:

tutorial liste html tutorial liste html

Tag-ul <ol> poate avea atributul type care stabileşte tipul de caractere utilizat pentru ordonarea listei. Valorile posibile sunt:

  • "A" pentru ordonare de tipul A, B, C, D etc. (litere mari)
  • "a" pentru ordonare de tipul a, b, c, d etc. (litere mici)
  • "I" pentru ordonare de tipul I, II, III, IV etc. (cifre romane mari)
  • "1" pentru ordonare de tipul 1, 2, 3, 4 etc. (cifre arabe-opţiune prestabilita)

Tag-ul <ol> poate avea atributul start care stabileşte valoarea de plecare a secvenţei de ordonare

tutorial liste html tutorial liste html

Tag-ul <li> poate avea atributul value care stabileşte valoarea pentru elementul respectiv al listei (aceasta valoare trebuie sa fie un numar întreg pozitiv)

tutorial liste html tutorial liste html